Skjervøy ungdomsskole i Skjervøy kommune

Mellomveien 1, 9180 SKJERVØY