Ekrehagen skole Adventistsamfunnets Grunnskoler i Tromsø kommune

Dramsveien 530, 9014 TROMSØ