Slettaelva skole i Tromsø kommune

Karveslettvegen 51, 9100 KVALØYSLETTA