Kjeldås skole i Sandefjord kommune

Kjeldåsgata 8, 3070 SANDE I VESTFOLD