Tømmerås skole i Svelvik kommune

Åsgaten 26, 3060 SVELVIK