Ekrom skole i Lillehammer kommune

Ekrelykkja 2, 2624 LILLEHAMMER