Kringsjå skole i Lillehammer kommune

Gjørtlervegen 22, 2618 LILLEHAMMER