Vingrom skole i Lillehammer kommune

Torpavegen 5, 2607 VINGROM